Vypnutí ukázkového režimu

V době nákupu je ukázkový režim zapnutý. Při zapojení systému do el. zásuvky pomocí napájecího kabelu (šňůry el. sítě) se automaticky spustí ukázka. Zapne se osvětlení a na displeji se posouvají informace o hlavních funkcích tohoto systému.

  1. Když je systém vypnutý, stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, dokud se ukázka nevypne (režim úspory energie).

    Displej a osvětlení se vypnou za účelem úspory energie.

Aktivace ukázkového režimu

Stiskněte tlačítko DISPLAY.

Tip

  • Pro vypnutí osvětlení během ukázky stiskněte tlačítko PARTY LIGHT (nebo stiskněte tlačítko SPEAKER LIGHT na systému).