Poslech hudby externího audiozařízení apod.

Připojením zařízení k systému pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) lze poslouchat hudbu z externího audiozařízení.

  1. Opakovaně stiskněte tlačítko VOL (hlasitost) - (nebo otočte knoflíkem VOLUME/DJ CONTROL proti směru hodinových ručiček na systému), dokud se na displeji nezobrazí [VOL MIN].
  2. Připojte externí zvukové zařízení ke konektoru AUDIO IN na systému pomocí audiokabelu.

    Ilustrace ukazující způsob připojení audiozařízení k domácímu audiosystému pomocí audiokabelu

  3. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [AUDIO IN].
  4. Zapněte připojené zařízení a spusťte přehrávání.
  5. Nastavte hlasitost.

    Nejprve nastavte hlasitost na systému. Je-li úroveň hlasitosti stále příliš nízká, nastavte ji na připojeném zařízení.

Tip

  • Je-li hlasitost připojeného externího audiozařízení příliš nízká, může systém přejít do pohotovostního režimu automaticky. Upravte úroveň hlasitosti zařízení. Chcete-li vypnout funkci autom. pohotovostního režimu, viz část „Funkce autom. pohotovostního režimu“.