Vytvoření atmosféry párty (efekt DJ)

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

 1. Vyberte typ efektu stisknutím následujícího tlačítka.
  • FLANGER: Vytvoří hluboký obklopující efekt, který se podobá hukotu tryskového letadla.

  • ISOLATOR: Izoluje určité frekvenční pásmo úpravou ostatních frekvenčních pásem. Např. když se chcete soustředit na vokály.

 2. Změňte zvukový efekt.

  Upravte úroveň efektu otáčením knoflíku VOLUME/DJ CONTROL na systému.

Vypnutí efektu
 • Stiskněte tlačítko DJ OFF.

 • Stiskněte znovu tlačítko vybraného efektu.

Poznámka

 • Efekt DJ se automaticky vypne při:

  • vypnutí systému,

  • změně funkce,

  • aktivaci či deaktivaci funkce Wireless Party Chain,

  • změně zvukového pole,

  • použití funkce Vokální fader,

  • změně tóniny (Ovládání tóniny).

 • Zaktivujete-li efekt DJ během přenosu, nedojde k přenosu tohoto zvukového efektu na zařízení USB.

 • Když je zaktivován efekt DJ, nelze upravit hlasitost knoflíkem VOLUME/DJ CONTROL na systému. Pro úpravu hlasitosti stiskněte tlačítko VOL (hlasitost) +/- na dálkovém ovladači.