Připojování tohoto systému k více zařízením BLUETOOTH (Připojení více zařízení)

K tomuto systému lze současně připojit až 3 zařízení BLUETOOTH. Výstup lze přepínat mezi připojenými zařízeními.

  1. Pro spárování s druhým či třetím zařízením zopakujte krokyčíslo 1číslo 3postupu Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH.

Přepnutí zdroje přehrávání

Pokud při přehrávání hudby na zařízení spustíte přehrávání na jiném připojeném zařízení, systém generuje zvuk z nově přehrávaného zařízení.

Odpojení jakéhokoli zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Ukončete připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které chcete odpojit.

Odpojení všech zařízení BLUETOOTH od připojení více zařízení

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na systému.

Poznámka

  • Operace se mohou lišit v závislosti na zařízeních BLUETOOTH. V závislosti na kombinaci zařízení nemusí být určité zařízení BLUETOOTH připojitelné. Podrobné informace viz návod k použití daných zařízení.

  • Připojíte-li 4. zařízení BLUETOOTH, dojde k odpojení nejdéle připojeného přehrávacího zařízení.

  • V závislosti na zařízeních BLUETOOTH se současné připojení tří zařízení BLUETOOTH nemusí podařit.

  • Připojení více zařízení nelze sestavit, když používáte funkci Wireless Party Chain nebo funkci Stereo Pair.