Zvuk ze zařízení BLUETOOTH není slyšet v tomto systému.

  • Nejprve zvyšte hlasitost zařízení BLUETOOTH a pak nastavte hlasitost pomocí tlačítek VOL (hlasitost) +/- (VOLUME/DJ CONTROL na systému).