Systém nefunguje správně.

Resetujte systém na výchozí tovární nastavení.

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

 1. Odpojte napájecí kabel (šňůru el. sítě) od systému, potom jej opět zapojte.
 2. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).
 3. Podržte tlačítka FIESTA a GUITAR stisknutá přibl. 3 sekundy.

  Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární hodnoty potom, co všechny indikátory na systému blikají déle než 3 sekundy.

  Na displeji se zobrazí [RESET].

  Po dokončení resetování se systém automaticky restartuje. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  Všechna nastavení zkonfigurovaná uživatelem, jako jsou registrační údaje párování, se zresetují na výchozí tovární nastavení.