Vytvoření playlistu z více zařízení BLUETOOTH (Party Playlist)

Party Playlist je funkce neustále přehrávající skladby, které si oblíbili hosté ve svých smartphonech, v pořadí jejich zaregistrování.

  1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
  2. Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone připojení k síti Wi-Fi.
  3. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
  4. Dotkněte se tlačítka [Party Playlist].
  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přidání skladeb do playlistu druhým hostem a dalšími hosty

  1. Ověřte, že má smartphone/zařízení iPhone vašeho hosta připojení ke stejné síti Wi-Fi.

  2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a dotkněte se ikony „Fiestable“.

  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

  • Zajistěte, abyste funkci Party Playlist používali v zabezpečené síti Wi-Fi.