Název se nezobrazuje správně.

 • Verze ID3 není ve verzi 1 (1.0/1.1) nebo verzi 2 (2.2/2.3).

 • Data uložená v zařízení USB mohou být poškozena, proveďte přenos znovu.

 • Kódy znaků, které může tento systém zobrazit:

  • Velká písmena (A až Z)

  • Číslice (0 až 9)

  • Symboly (< > * + , [ ] \ _)

  Ostatní znaky se zobrazí jako [_].