O zprávách

Během obsluhy se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

Zpráva Příčina
CANNOT PLAY Byl vložen disk, který nelze přehrát.
DATA ERROR
  • Soubor je vytvořen v nepodporovaném formátu.

  • Přípona souboru neodpovídá formátu souboru.

DEVICE ERROR Zařízení USB nelze rozeznat, nebo je připojeno neznámé zařízení.
DEVICE FULL Paměť zařízení USB je zaplněna.
ERASE ERROR Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB se nezdařilo.
FATAL ERROR Zařízení USB bylo při přenosu nebo mazání odebráno a zřejmě je poškozeno.
FOLDER FULL Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet složek dosáhl maxima.
NoDEVICE Není připojeno žádné zařízení USB, nebo je připojeno neznámé zařízení.
NO DISC V systému není vložen disk.
NO MUSIC Ve zdroji přehrávání nejsou žádné podporované audiosoubory.
NO SUPPORT Je připojeno nepodporované zařízení USB, nebo je zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.
NOT USE Došlo k pokusu provést určitou operaci za podmínek, kdy je tato operace zakázána.
OVER CURRENT Z portu(USB) byl zjištěn tok nadměrného proudu.

Odpojte zařízení USB od portu.

Podrobnosti viz Na displeji se zobrazí [OVER CURRENT].

PROTECT Zařízení USB je chráněno proti zápisu.
PUSH STOP Došlo k pokusu provést určitou operaci, kterou lze provádět pouze při zastaveném přehrávání.
READING Systém právě načítá údaje o disku nebo zařízení USB. Některé operace nejsou k dispozici.
REC ERROR Přenos nebyl zahájen, byl po části zastaven nebo nemohl být jinak proveden.
TRACK FULL Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet souborů dosáhl maxima.