Instalace aplikace „Fiestable“

Nainstalujte aplikaci „Fiestable“ na smartphone, zařízení iPhone atd. z obchodu Google Play či App Store.

  1. Stáhněte si aplikaci „Fiestable“ z obchodu Google Play či App Store a nainstalujte ji.

  2. Po dokončení instalace spusťte aplikaci „Fiestable“ z obrazovky „Sony | Music Center“.