Přehrávání nezačne od první skladby/souboru.

  • Nastavte režim přehrávání na normální.

  • Na disku bylo vybráno obnovení přehrávání. Stiskněte dvakrát tlačítko (zastavit). Pak stisknutím tlačítka (přehrát) spustíte přehrávání.