Hjullås

Det går att ställa in om styrratten ska låsas när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Hjullås] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Låsa:
Styrratten låses.
Låsa upp:
Styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

  • Det går att frigöra låset genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.

OBS!

  • När [Reg. AF-område] är inställd på [På] är [Hjullås] fast inställd på [Låsa upp].