HFR (Hög bildhastighet): Exponeringsläge

Det går att välja exponeringsläge för HFR-tagning i förhållande till motivet och önskad effekt.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Hög bildhastighet).
  2. MENU (Kamerainst.2) → [Exponeringsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
Bländarprioritet:
Används för att filma med bländaren inställd för hand.
Slutarprioritet:
Används för att filma med slutartiden inställd för hand.
Man. exponering:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.