Auto. inramning (stillbild)

När den här produkten upptäcker och tar bilder på ansikten, motiv i makroläget eller motiv som följs med hjälp av [Lås på AF]-funktionen, beskär sedan produkten bilden till en lämplig bildkomposition och sparar bilden. Både originalbilden och den beskurna bilden sparas. Den beskurna bilden lagras i samma format som originalbilden.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Auto. inramning] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Av:
Bilden beskärs inte.
Auto:
Bilden beskärs automatiskt till en lämplig bildkomposition.

OBS!

 • [Auto. inramning] går inte att använda när tagningsläget är inställt på [Panorering], [Film], eller [Hög bildhastighet], eller när punkten [Scenval] är inställd på [Handskymning], [Sport & action], eller [Anti-rörelseoskärpa].
 • Det kan hända att bildkompositionen för den beskurna bilden faktiskt inte är den bästa möjliga, beroende på tagningsförhållandena.
 • [Auto. inramning] går inte att ställa in när punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
 • [Auto. inramning] går inte att använda i följande fall:
  • [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning], [Självutlös. (kont.)], [Kontinuerlig gaffling], [Enkel gaffling], [Vitbalansgaffl.] eller [DRO gaffling].
  • När ISO-känsligheten är inställd på [Multi Frame brusred.].
  • När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget
  • [Bildeffekt] är inställt på [Mjukt fokus], [HDR-målning], [Rik ton mono.], [Miniatyrbild], [Vattenfärg] eller [Illustration].