Försiktighetsåtgärder

Se även ”Att observera när kameran används” i Handledningen som medföljer den här produkten.

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

 • Om minneskortet tas ut, USB-kabeln kopplas loss eller produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
 • Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

Databasfilfel

När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
Om det skulle uppstå något fel i databasfilen, så exportera alla dina bilder till datorn med hjälp av PlayMemories Home, och formatera sedan om minneskortet i den här produkten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
 • I närheten av starka magneter
 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.
 • På platser med hög luftfuktighet
  Objektivet kan mögla.

Angående förvaring

Om kameran är smutsig efter användningen så rengör den. Vatten, sand, damm, salt och liknande som blir kvar i kameran kan leda till funktionsfel.

Försiktighetsåtgärder när du bär omkring kameran

 • Bär inte omkring kameran med ett stativ monterat. Det kan leda till att stativfästet går sönder.
 • Hantera inte kameran onödigt hårt, t.ex genom att hålla den i bildskärmen eller i blixten, slå till objektivet, osv.

Angående användningstemperaturen

Vi avråder från tagning på extremt kalla eller varma ställen utanför detta temperaturområde.

Angående kondensbildning

 • Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.
 • För att förhindra kondens när produkten ska flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt kan man först stoppa produkten i en plastpåse och försegla den så att det inte kommer in någon luft. Vänta sedan i ungefär en timme tills produktens temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen.
 • Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

XAVC S-filmer går bara att spela upp på apparater med stöd för XAVC S-format.

Angående bildskärmen och sökaren

 • Om kameran används på ett kallt ställe kan det uppstå ljussvansar i bilden. Detta beror inte på något fel.
 • Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
 • Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
 • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.
 • Den här kameran innehåller magneter och andra magnetiska delar. Undvik att placera föremål som lätt påverkas av magnetism, som t.ex. kreditkort eller disketter, nära kameran.

Tjänster och programvara som tillhandahålls av andra företag

Nätverkstjänster, innehåll och [operativsystem och] programvara för denna produkt kan vara föremål för enskilda regler och villkor, kan ändras, avbrytas eller upphöra när som helst och kan kräva avgifter, registrering och kreditkortsinformation.