Bildstrl.(Dual Rec)

Används för att ställa in storleken för stillbilder som tas under pågående filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Bildstrl.(Dual Rec)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

L: 17M/M: 7.5M/S: 4.2M