Vitbalans

Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto/Dagsljus/Skugga/Molnigt/Glödlampa/Lysrör: varmt Vitt/Lysrör: kallt Vitt/Lysrör: dagsljus Vitt/Lysrör: Dagsljus/Blixt/ Undervatten auto: När man väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till vald ljuskälla (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.

F.temp./filter:
Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorrigeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:
Den vitbalansinställning som är lagrad med hjälp av [Lagra spec.inst.] används.

Lagra spec.inst.:
Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.
Välj minnesnummer för specialvitbalansen.

Tips

 • Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten.
 • Om färgtonerna inte blev som du tänkt dig med valda inställningar så använd [Vitbalansgaffl.].
 • eller visas bara när punkten [Prioritetinst. AWB] är inställd på [Atmosfär] eller [Vitt].

OBS!

 • Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
 • Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt eller väljer [Lagra spec.inst.].