Leendeavkänning

Kameran tar automatiskt en bild när den upptäcker ett leende ansikte.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [Leendeavkänning] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Av:
[Leendeavkänning]-funktionen används inte.
:
Kameran tar automatiskt en bild när den upptäcker ett leende ansikte. Man kan välja [På: Småleende], [På: Vanligt leende] eller [På: Brett leende] för avkänningsläget.

Tips för att ta bättre bilder på leenden

 • Undvik att täcka för ögonen med luggen och håll ögonen smala.
 • Undvik att dölja ansiktet med hattar, masker, solglasögon, osv.
 • Försök hålla ansiktet rakt framför produkten och så jämnt i höjdled som möjligt.
 • Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna synes.
 • Om man trycker på avtryckaren i leendeavkänningsläget tar produkten en bild. Efter tagningen återgår produkten till leendeavkänningsläget.

OBS!

 • Man kan inte använda funktionen [Leendeavkänning] med följande funktioner:
  • [Panorering]
  • [Bildeffekt]
  • När [Fokusförstoring]-funktionen används.
  • [Scenval] är inställd på [Landskap], [Nattmotiv], [Solnedgång], [Handskymning], [Anti-rörelseoskärpa], [Husdjur], [Gourmet] eller [Fyrverkeri].
  • Under filminspelning.
  • Under HFR-tagning
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
 • Om produkten inte kan upptäcka några leenden alls, så prova att öka leendeavkänningskänsligheten.
 • Om man följer ett ansikte med hjälp av [Lås på AF]-funktionen medan leendeavkänningsfunktionen används, utförs leendeavkänningen bara för det ansiktet.