Spec.knapp (stillbild/film/uppspelning)

Det går att välja önskad funktion för specialknapparna.

Somliga funktioner går bara att använda genom att ställa in dem för en specialknapp. Om man till exempel ställer in [Ögon-AF] för [Mittenknapp. funk.] för [Spec.knapp], går det sedan lätt att använda [Ögon-AF] helt enkelt genom att trycka i mitten på styrratten under tagningen.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp], [Spec.knapp] eller [Spec.knapp].
 2. Välj den knapp som du vill ställa in funktionen för på valskärmen och tryck i mitten på styrratten.
  • Knapparna som det går att ställa in funktioner för är olika för [Spec.knapp], [Spec.knapp] och [Spec.knapp].
  • Det går att välja önskad funktion för följande knappar.

   1. Kontrollring
   2. Fn/-knapp
   3. Mittenknapp. funk./Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk.
   4. C-knapp
 3. Välj den funktion som ska ställas in för knappen.
  • Vilka funktioner som går att välja varierar mellan olika knappar.

Menypostdetaljer

Spec.knapp:
Används för att ställa in den anpassade knappfunktionen vid tagning av stillbilder.
Spec.knapp:
Används för att ställa in den anpassade knappfunktionen vid filminspelning. Det går att ställa in en annan funktion än vad som används för att ta stillbilder.
Spec.knapp:
Används för att ställa in den anpassade knappfunktionen vid uppspelning av bilder.