HDMI-inställningar: HDMI-ljudutm. (film)

När kameran är ansluten till en separat apparat som t.ex. en TV via en HDMI-kabel (säljs separat) matas ljudet som uppfångas av kamerans mikrofon ut till den separata apparaten under filmuppspelning och i standbyläge. Under tagning går det att kontrollera både bilden och ljudet på den separata apparaten.

Standbyläge för filminspelning

Detta är tillståndet innan man startar en filminspelning genom att trycka på MOVIE-knappen, efter det att man ställt in lägesomkopplaren på (Film) och ställt in värdena för slutartiden och bländaren. Ikonen ”STBY” visas på skärmen.

  1. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar][HDMI-ljudutm.] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

:
Ljudet matas ut till den externa enheten.
Av:
Ljudet matas inte ut till den externa enheten.

OBS!

  • Under HDMI-ljudutmatning hörs det inga elektroniska ljud från kameran under filminspelning eller när filminspelningen avslutas, även om punkten [Ljudsignaler] är inställd på [På].