Stillbildstagning under pågående filminspelning (Dual Rec)

Det går att ta stillbilder medan man håller på att filma utan att avbryta inspelningen. Använd Dual Rec-funktionen när du både vill filma och ta stillbilder samtidigt.

 1. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att börja filma.

 2. Tryck ner avtryckaren för att ta en stillbild.
  • Om man trycker ner avtryckaren halvvägs visas det återstående antalet stillbilder som går att ta på skärmen.
  • Under stillbildstagning visas meddelandet [TA BILD] på skärmen.
 3. Tryck en gång till på MOVIE (film)-knappen för att avsluta inspelningen.

Tips

 • Bildstorleken och bildkvaliteten för stillbilderna går att ställa in med hjälp av MENU → (Kamerainst.2)→[Bildstrl.(Dual Rec)]/[Kvalitet(Dual Rec)].

OBS!

 • Det kan hända att Dual Rec-funktionen inte går att använda beroende på inspelningsinställningarna eller lägesinställningarna.
 • När punkten [Proxyinspelning] är inställd på [På] går det inte att använda Dual Rec-funktionen.
 • Beroende på vilken sorts minneskort som används kan det ta en liten stund att lagra en stillbild.
 • Det kan hända att ljudet av avtryckaren kommer med i inspelningen.
 • Det går inte att använda blixten medan Dual Rec-funktionen används.