Zoominställning

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Zoominställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast optisk zoom:
Zoomområdet begränsas till enbart den optiska zoomen. Den smarta zoomfunktionen går att använda genom att ställa in punkten [JPEG-bildstorlek] på [M], [S] eller [VGA].
På: Klarbildszoom:
Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om det optiska zoomområdet överskrids förstorar produkten bilden inom en utsträckning där bildkvaliteten inte försämras i någon nämnvärd grad.
På: Digital zoom:
När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

  • Ställ in [Endast optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.