Fasavk.område

Används för att ställa in om fasavkännings-AF-området ska visas eller ej.

  1. MENU (Kamerainst.1)[Fasavk.område] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Fasavkännings-AF-området visas.
Av:
Fasavkännings-AF-området visas inte.

OBS!

  • Fasavkännings-AF går inte att använda när bländaren är inställd på F8 eller ett högre värde. Endast kontrast-AF går att använda.
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.
  • Vid filminspelning visas inte fasavkännings-AF-området.