Zoomfunk. på ring

Används för att ställa in zoomfunktionerna när inställningsringen används för att ändra zoomförstoringen. Inställningarna för punkten [Zoomfunk. på ring] gäller bara när autofokusen används.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Zoomfunk. på ring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Används för att zooma in/ut på ett smidigt sätt när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.
Snabb:
Används för att zooma in/ut till en bildvinkel som motsvarar hur långt man har vridit på inställningsringen.
Steg:
Används för att zooma in/ut i bestämda steg när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.

OBS!

  • In följande fall aktiveras zoomfunktionen som om punkten [Zoomfunk. på ring] vore inställd på [Standard], även om den är inställd på [Steg].
    • När man använder W/T (zoom)-knappen för att ändra zoomskalan.
    • Under filminspelning.
    • När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
  • Om tagningsläget är inställt på något annat än [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering], så tilldela [Zoom]-funktionen till inställningsringen innan du använder inställningsringen.
  • Om man väljer [Snabb] ökar risken att zoomljudet blir inspelat.