Filformat (stillbild)

Används för att välja filformat för stillbilder.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

RAW:
I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.
RAW & JPEG:
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver två bildfiler, en JPEG för att titta på och en RAW för att redigera.
JPEG:
Bilden lagras i JPEG-format.

Om RAW-bilder

  • För att öppna en RAW-bildfil som lagrats med denna kamera krävs programvaran Imaging Edge. Med Imaging Edge kan du öppna en RAW-bildfil och sedan konvertera den till ett populärt bildformat som JPEG eller TIFF eller justera om vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilden.
  • Det går inte att använda funktionerna [Auto HDR] eller [Bildeffekt] med RAW-bilder.
  • RAW-bilder som är tagna med kameran lagras i komprimerat RAW-format.

OBS!

  • Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
  • Du kan inte lägga till DPOF (utskrift)-registreringsmarkeringar till RAW-bilder.