Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

  • Om ”0” blinkar orange på platsen för det återstående antalet lagringsbara bilder betyder det att minneskortet är fullt. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet.
  • Om ”NO CARD” blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten. Värdena är definierade med hjälp av Sonys standardminneskort för testning.

Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

[JPEG-bildstorlek]: [L: 20M]
[Aspekt] är inställd på [3:2]*1

(Enhet: Bilder)

JPEG-kvalitet/Filformat 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1150 4800 9600 37500
Fin 690 2800 5500 22000
Extra fin 510 2050 4150 16000
RAW & JPEG*2 235 950 1900 7500
RAW 355 1400 2850 11000

*1När [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)

*2 [JPEG-kvalitet] när [RAW & JPEG] väljs: [Fin]

OBS!

  • Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas ”9999”.
  • Ovanstående värden gäller när ett minneskort från Sony används.