Fasavkännings-AF

När det finns fasavkännings-AF-punkter inom autofokusområdet använder produkten en kombination av fasavkännings-AF och kontrast-AF.

OBS!

  • När bländarvärdet är större än F8 går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p] går det inte att använda fasavkännings-AF. Endast kontrast-AF går att använda.