Auto skärm AV

Kameran växlar automatiskt över till energisparläget om du inte använder kameran under en viss tid i tagningsläget för stillbilder. Denna funktion är praktisk för att minska strömförbrukningen.

  1. MENU (Installation) → [Auto skärm AV] → önskad inställning

Menypostdetaljer

Av:
Kameran växlar inte automatiskt till energisparläget.
2 s/5 s/10 s:
Kameran växlar över till energisparläget och bildskärmen stängs av om ett visst antal sekunder har gått utan några ytterligare manövrar.
När [5 s] eller [10 s] är valt blir bildskärmen mörkare två sekunder innan slutet av den tidsperiod som du har ställt in.

OBS!

  • [Auto skärm AV] fungerar inte i följande fall:
    • när bildskärmen är vänd uppåt vid ungefär 180 grader
    • när tagningsläget är inställt på [Panorering]
    • när energisparlägesfunktionen inte är aktiverad.