Bulb-tagning

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

Bulb-tagning lämpar sig för ta bilder på ljusspår från stjärnor, fyrverkerier och liknande.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
 2. Tryck nedtill på styrratten för att välja slutartiden, och vrid sedan styrratten moturs tills [BULB] visas.
 3. Tryck nedtill på styrratten för att välja bländarvärdet (F-värdet), och vrid sedan på styrratten för att ställa in värdet.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
  Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.

Tips

 • Ställ in skärpan på oändligt avstånd i läget för manuell skärpeinställning för att ta bilder på fyrverkerier och liknande.
 • För att BULB-tagning ska fungera ordentligt utan att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du börjar ta bilden medan kameran är sval.
 • Bilder som tas i läget [BULB] har en tendens att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder stativ och en fjärrkontroll (säljs separat) som har en låsfunktion för avtryckaren. Använd en fjärrkontroll som går att ansluta via multi/mikro-USB-uttaget.

OBS!

 • Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
 • Efter tagningen utförs brusreducering under lika lång tid som slutaren var öppen. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
  • [Leendeavkänning]
  • [Auto HDR]
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [HDR-målning] eller [Rik ton mono.].
  • [Multi Frame brusred.]
  • När punkten [Matningsläge] är inställd på något av följande:
   • [Kontinuerlig tagning]
   • [Självutlös. (kont.)]
   • [Kontinuerlig gaffling]
  • När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
  Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.