Ansiktsregistrering (Ny registrering)

Om du registrerar ansikten i förväg kan produkten fokusera på det registrerade ansiktet och prioritera det. Ställ in både [Ansiktsprioritet i AF] och [Prio ansiktsregist.][På] före tagningen.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering][Ny registrering].
  2. Passa in guideramen över det ansikte som ska registreras och tryck på avtryckaren.
  3. När ett bekräftelsemeddelande tänds, välj [Enter].

OBS!

  • Upp till åtta ansikten går att registrera.
  • Fotografera ansiktet framifrån på en väl upplyst plats. Det kan hända att ansiktet inte blir rätt registrerat om det är dolt av en hatt, en mask, ett par solglasögon eller liknande.