Blixtkompensering

Används för att justera mängden blixtljus inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV. Vid blixtkompensation ändras bara mängden blixtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blixtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Blixtkompensering] → önskad inställning.
  • Ett högre värde (mot +) gör blixtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blixtnivån lägre.

OBS!

 • [Blixtkompensering] fungerar inte när tagningsläget är inställt på något av följande lägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Panorering]
  • [Scenval]
 • Det kan hända att den ökade blixteffekten (mot +) inte syns om motivet är utanför blixtens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blixtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blixteffekten (mot -) inte märks.