Funkt. när VF stängd

Används för att ställa in om kameran ska stängas av eller ej när sökaren fälls ned.

  1. MENU → (Installation) → [Funkt. när VF stängd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Strömmen stängs AV:
Kameran stängs av när sökaren fälls ned.
Strömmen inte AV:
Kameran stängs inte av när sökaren fälls ned.