Intelligent auto

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoläge).
  2. MENU(Kamerainst.1)→[Autoläge][Intelligent auto].
  3. Rikta kameran mot motivet.
    När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.

  4. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

  • Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
  • Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.
  • I [Intelligent auto]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.