Starttid f. energiläge

Det går att ställa in tiden tills produkten automatiskt ska stängas av.

  1. MENU(Installation) → [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min/1 min

OBS!

  • Strömbesparingsfunktionen aktiveras inte medan kameran förses med ström via USB, under uppspelning av bildspel, under filminspelning, eller medan kameran är ansluten till en dator eller en TV.