De olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

 1. Optiskt zoomområde
  Bilden förstoras inom det optiska zoomområdet för den här produkten.

 2. Smart zoomområde ()
  Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att delvis beskära bilden (fungerar bara när punkten [JPEG-bildstorlek] är inställd på [M], [S] eller [VGA]).

 3. Klarbildszoomområde ()
  Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med lägre försämringsgrad. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoominställning] är inställd på [På: Klarbildszoom] eller [På: Digital zoom]

 4. Digitalt zoomområde ()
  Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [Zoominställning] är inställd på [På: Digital zoom].

OBS!

 • Standardinställningen för punkten [Zoominställning] är [Endast optisk zoom].
 • Standardinställningen för punkten [JPEG-bildstorlek] är [L]. Om du vill använda den smarta zoomen, så ändra [JPEG-bildstorlek]-inställningen till [M], [S] eller [VGA].
 • Zoomen går inte att använda för panoramabilder.
 • De andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går inte att använda vid tagning i följande fall:
  • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • När lägesomkopplaren är inställd på (Hög bildhastighet).
  • Den smarta telekonverterfunktionen är inställd för någon av specialknapparna.
 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 • Zoomen går inte att använda när skärmen är inställd på HFR-tagning (High Frame Rate).
 • När någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].
 • När någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen används går följande funktioner inte att använda:
  • Ansiktsprioritet i AF
  • Ansprio i mltimätn
  • Lock-on AF
  • Auto. inramning