Användning av blixten

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen. Använd även blixten för att minska risken för skakningsoskärpa.

 1. Skjut (blixtutmatning)-knappen i sidled för att fälla upp blixten.
  • Blixten fälls inte upp automatiskt.

 2. Tryck ner avtryckaren helt.
  • Vilka blixtlägen som går att välja varierar beroende på tagnings- och funktionsläget.

När blixten inte används

Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.

OBS!

 • Om blixten avfyras innan den är helt uppfälld finns det risk att det blir fel på kameran.
 • Det går inte att använda blixten när man filmar.
 • När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträdda, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
 • När bildskärmen är uppvriden mer än 90 grader är det svårt att använda (blixtuppfällning)-knappen. Fäll i så fall upp blixten först innan du justerar bildskärmens vinkel.
 • Om du använder blixten för att ta bilder på dig själv så undvik att titta rakt in i blixten eftersom den avfyras på nära håll. Återför först bildskärmen till sitt utgångsläge innan du fäller ner blixten i kamerahuset efter användningen, för att undvika att blixten slår i bildskärmen när du trycker ner den.