Lista över lägesomkopplarens lägen

Det går att byta tagningsläge i förhållande till motivet eller tagningsändamålet.

  1. Vrid på lägesomkopplaren för att välja önskat tagningsläge.

Tillgängliga funktioner

(Autoläge):
Används för att ta stillbilder av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat genom att låta produkten ställa in lämpliga värden.

P (Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.

A (Bländarprioritet):
Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.

S (Slutarprioritet):
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.

M (Manuell exponering):
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera exponeringen (både slutartiden och bländarvärdet).

MR (Hämta från minnet):
Används för att ta bilder genom att hämta fram inställningar för lägen och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.

(Film):
Används för att ändra exponeringssättet för filminspelning.

(Hög bildhastighet):
Används för att spela in filmer med en högre bildrutehastighet än i vanligt inspelningsformat så att det går att spela in smidiga super-slow-motion-filmer.

(Panorering):
Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.

SCN (Scenval):
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.