Hur man använder de olika MENU-punkterna

Det går att ändra inställningar för alla kamerafunktionerna, inklusive tagning, uppspelning och användningssättet. Det går även att utföra kamerafunktioner från MENU-skärmarna.

  1. Tryck på MENU-knappen för att se menypunkterna.

  2. Välj den inställning som du vill ändra med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.
    • Välj en ikon längst upp på skärmen (A) och tryck till vänster/höger på styrratten för att gå vidare till en annan MENU-punkt.
    • Det går att gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på MENU-knappen (B).

  3. Välj önskat inställningsvärde, och tryck i mitten för att bekräfta.