Hur man använder styrratten

  • Det går att välja inställningspunkter med styrratten antingen genom att vrida på den eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på den. Valet matas in när man trycker i mitten på styrratten.
  • Funktionerna DISP (visningssätt), (Expon.kompens.), / (Matningsläge) och (Blixtläge) är inställda för styrrattens ovansida/undersida/vänster sida/höger sida. Det går även att välja funktioner för vänster sida/höger sida och mitten på styrratten.
  • Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.