SteadyShot (filmer)

Används för att ställa in [SteadyShot]-effekten vid filminspelning.Ställ in [SteadyShot]effekten på [Av] när produkten är monterad på stativ (säljs separat), så blir bilden naturligare.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent aktiv:
Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt än [Aktiv].
Aktiv:
Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt.
Standard:
Används för att minska skakningsoskärpan under stabila filminspelningsförhållanden.
Av:
[SteadyShot] används inte.

OBS!

  • När man ändrar inställningen för punkten [SteadyShot], ändras synvinkeln.
  • [Intelligent aktiv] och [Aktiv] går inte att välja när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].