Batteripaketets brukstid och antalet bilder som går att lagra

Batteritid Antal bilder
Tagning (stillbilder) Bildskärmsläge Ca. 240
Ca. 310 (Auto skärm AV (2 s))
Sökarläge Ca. 220
Faktisk inspelning (filmer) Bildskärmsläge Ca. 40 min.
Sökarläge Ca. 40 min.
Kontinuerlig tagning (filminspelning) Bildskärmsläge Ca. 75 min.
Sökarläge Ca. 70 min.

OBS!

 • Ovanstående uppskattningar för batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Värdena för batteribrukstiden och antalet lagringsbara bilder är uppskattade vid tagning med standardinställningarna under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Ett Sony SDXC-minneskort (U3) används (säljs separat)
 • Värdena för ”Tagning (stillbilder)” är baserade på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
  • Blixten utlöses för varannan bild.
  • Zoomen växlar mellan W-sidan och T-sidan.
 • Antalet minuter för filminspelning är baserade på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på XAVC S HD 60p 50M /50p 50M.
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig tagning (filminspelning): Batteribrukstid baserad på oavbruten inspelning tills gränsen (29 minuter) har uppnåtts, och inspelningen därefter återupptas genom att man trycker på MOVIE (film)-knappen igen. Övriga funktioner, som t.ex. zoomen, används inte.