För-AF (stillbild)

Produkten ställer automatiskt in skärpan redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs. Skärmen kan skaka under skärpeinställningsmanövrer.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [För-AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Skärpan ställs inte in innan avtryckaren trycks ner halvvägs.