Expon.kompens.

I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

 1. (Expon.kompens.) på styrratten → tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten, och välj önskad exponeringsinställning.

  +-sidan (överexponering):
  Bilden blir ljusare.

  -sidan (underexponering):
  Bilden blir mörkare.

  • Det går även att välja MENU (Kamerainst.1) → [Expon.kompens.].

  • Exponeringen går att justera inom ett område från –3,0 EV till +3,0 EV.
  • Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

   På bildskärmen

   I sökaren

OBS!

 • Exponeringskompensation går inte att utföra i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
 • När [Manuell exponering] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från -2,0 EV till +2,0 EV.
 • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.