Ändring av vad som visas på skärmen (under tagning/uppspelning)

Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  • För att ändra informationen som visas i sökaren trycker man på DISP-knappen medan man tittar i sökaren.
  • Varje gång man trycker på DISP-knappen ändras informationen som visas på skärmen.
  • Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

  Under tagning (med bildskärmen)

  Visa all infoVisa ingen info.HistogramNivåFör sökareVisa all info

  Under tagning (med sökaren)

  NivåVisa ingen info.HistogramNivå

  Under uppspelning (med bildskärmen/sökaren)

  Visa info.HistogramVisa ingen info.Visa info.

  • Om bilden har ett överexponerat eller underexponerat område, blinkar motsvarande del i histogrammet (varning för överexponering/underexponering).
  • Inställningarna för uppspelning gäller även i [Snabbgranskning]-läget.

Histogramvisning

Histogrammet visar luminansdistributionen och anger hur många bildpunkter det finns för respektive luminansområde. Ju längre åt vänster i histogrammet, desto mörkare, och ju längre åt höger, desto ljusare.

Histogrammet ändras när exponeringskompensation utförs.

Toppar i den högra eller vänstra änden av histogrammet markerar att det finns överexponerade respektive underexponerade områden i bilden. Sådana defekter går inte att korrigera på en dator efter tagningen. Utför exponeringskompensation före tagningen efter behov.

(A): Antal bildpunkter

(B): Ljusstyrka

OBS!

 • Bilden i sökaren och på bildskärmen går att ställa in var för sig för tagning. Titta i sökaren för att ställa in visningsinställningarna för sökaren.
 • [Histogram] visas inte under panoramatagning.
 • Informationen i histogrammet visar inte hur den slutgiltiga bilden kommer att bli. Informationen gäller bilden som visas på skärmen. Slutresultatet beror på bländarvärdet, osv.
 • Det kan hända att histogrammet blir väldigt annorlunda mellan tagning och uppspelning i följande fall:
  • När blixten används
  • Vid tagning av motiv med låg luminans, som t.ex. nattscener
 • I filmläget visas inte [För sökare].

Tips

 • Följande visningssätt visas inte med standardinställningarna.
  • Grafisk display
  • Skärm Av
  • Visa all info (när sökaren används)
  För att ändra vilka visningssätt som det ska gå att växla mellan när man trycker på DISP-knappen, välj MENU → (Kamerainst.2)[DISP-knapp] och ändra inställningen.