Ställa in ansprio i AF

Ställer in om kameran ställer in skärpan på upptäckta ansikten med högre prioritet i autofokusläget.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [Ställa in ansprio i AF][Ansiktsprioritet i AF] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

:
Kameran ställer in skärpan på upptäckta ansikten med högre prioritet.
Av:
Kameran ställer in skärpan utan ansiktsavkänning.


Ansavk. ramvisn.

Används för att ställa in om skärpeinställningsområdet ska visas eller inte när [Ansiktsprioritet i AF] är inställd på [På].

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Ställa in ansprio i AF][Ansavk. ramvisn.] → önskad inställning.
:
Används för att se ansiktsavkänningsramen när [Ansiktsprioritet i AF] är inställd på [På].
Av:
Ansiktsavkänningsramen visas inte.


Ansiktsavkänningsramen

 • När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit.
 • Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.

Tips

 • När [Ställa in ansprio i AF] är inställd på [På] och skärpeinställningssättet är inställt på [Enbilds-AF] visas en avkänningsram över ögonen när kameran fokuserar på ögonen. Efter en viss tid försvinner ramen som visas över ögonen.

OBS!

 • Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda samtidigt med följande funktioner:
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • [Panorering]
  • [Posterisering] under [Bildeffekt]
  • [Fokusförstoring]
  • [Landskap], [Nattmotiv] eller [Solnedgång] under [Scenval]
  • Filminspelning med [Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p].
  • Under HFR-tagning
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Även om [Ansavk. ramvisn.] är inställd på [Av] visas en grön skärpeinställningsram över ansikten i fokus.
 • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering] är [Ansiktsprioritet i AF] inställd på [På].
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.