Isättning/uttagning av minneskort

Här beskrivs hur man sätter i minneskort (säljs separat) i produkten.

  1. Öppna locket till batteri/minneskortsfacket.

  2. Sätt i minneskortet.

    • Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats. Sätt i minneskortet ordentligt. Annars finns det risk för fel.
  3. Stäng locket.

Tips

  • Den allra första gången ett minneskort används i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera mer stabilt.

För att ta ut minneskortet

Öppna minneskortsfacket och kontrollera att åtkomstlampan (A) är släckt, och tryck sedan in minneskortet lätt en gång för att ta ut det.