Mittenlås på AF

När man trycker i mitten på styrratten upptäcker kameran motivet i mitten på skärmen och fortsätter sedan att följa det motivet.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Mittenlås på AF][På].
 2. Passa in målramen (A) över motivet och tryck i mitten på styrratten.
  • Tryck i mitten igen för att avsluta följningen.

 3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • Om du ställer in [Fokusstandard]-funktionen för önskad knapp kan du aktivera [Mittenlås på AF] eller återupptäcka motivet genom att trycka på knappen när punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett] eller [Mitten].
 • När bildskärmen används går det att bestämma vilket motiv som ska följas genom att peka på skärmen. Med pekpanelsfunktioner aktiverade ska du välja MENU (Kamerainst.2) → [Inst. pekskärmtag.][Pekfokus].

OBS!

 • Det kan hända att [Mittenlås på AF]-funktionen inte fungerar särskilt bra i följande fall:
  • När motivet rör sig för fort.
  • När motivet är för litet eller för stort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När det är mörkt.
  • När den omgivande belysningen ändras.
 • AF-följning fungerar inte i följande fall:
  • [Panorering]
  • När [Scenval] är inställt på [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa].
  • När [Smart Telecon.] används.
  • Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget.
  • När den digitala zoomen används
  • När tagningsläget är inställt på filmläget och punkten [SteadyShot] är inställd på [Intelligent aktiv].
  • Vid inspelning av filmer med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [120p] / [100p]
  • Under HFR-tagning