Sökarens ljusstyrka

När sökaren används justerar denna produkt ljusstyrkan i sökaren i förhållande till omgivningen.

  1. MENU(Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

Auto:
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Manuell:
Används för att ställa in ljusstyrkan för sökaren inom ett område från –2 till +2.

OBS!

  • Sökarens ljusstyrka går inte att justera i följande fall. Den maximala ljusstyrkan blir då [±0].
    • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K].
    • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
    • Under HFR-tagning