Prio ansiktsregist.

Används för att ställa in skärpan med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering] när [Ansiktsprioritet i AF] är inställd på [På].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Prio ansiktsregist.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].
Av:
Skärpan ställs in utan att prioritera registrerade ansikten högre.