Ansprio i mltimätn

Ställer in om kameran mäter ljusstyrkan baserat på upptäckta ansiktena när [Mätmetod] är inställd på [Multi].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Ansprio i mltimätn] → önskad inställning.

Menypostdetaljer

:
Kameran mäter ljusstyrka baserat på upptäcka ansikten.
Av:
Kameran mäter ljusstyrka i läget [Multi], utan ansiktsavkänning.

OBS!

  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering] är [Ansprio i mltimätn] låst på [På].